waarom actie

De afgelopen 10 jaar is het fietsgebruik in Rotterdam met 50% tot 60% gestegen. Het is daardoor een stuk drukker geworden op de fietspaden en op de kruispunten. Juist op de kruispunten gaat het regelmatig mis. Veel fietsers rijden door rood en onderschatten de risico´s daarvan. Helaas met een toenemend aantal (ernstige) letselongevallen tot gevolg.

De gemeente besteedt bij de inrichting van kruispunten en de afstelling van de verkeerslichten veel aandacht aan de verkeersveiligheid. Maar het is vooral het menselijk gedrag dat in sterke mate bepalend is voor de ongevallen. Dit geldt zeker bij het door rood fietsen. Met de ludieke actie “Stop voor rood!” wil de gemeente het aantal fietsongevallen als gevolg van het negeren van het rode verkeerslicht terugdringen. Dus stop voor rood want de risico’s zijn groter dan je denkt!

Dat geldt ook voor het risico op een boete. De politie gaat aansluitend op onze acties strenger optreden.

De boete voor door rood licht rijden bedraagt:
met de fiets € 90,–
met de bromfiets € 160,–