risico’s

Automobilisten die door groen rijden, verwachten geen plotseling overstekende fietsers. Het gevolg is dan ook dat ze de door rood gereden fietser vaak te laat zien en deze met een snelheid van 50 km/uur scheppen. Dit heeft meestal zwaar lichamelijk letsel tot gevolg.

Ook de tram wordt nogal eens vergeten. Zeker wanneer deze (voor de fietsers gezien) van achteren aankomt en tegelijkertijd met het autoverkeer rechts afslaat. Als fietsers dan even snel (bijvoorbeeld tussen twee passerende auto’s door) door rood willen oversteken, staan ze op de middenberm ineens oog in oog met de tram die net afslaat. En als deze fietsers de tram op het laatste moment nog wel zien, dan kunnen ze door het naderende autoverkeer vaak ook niet meer veilig op de rijbaan stoppen, met als gevolg dat ze door tram of de auto aangereden worden.

Wat ook regelmatig gebeurt, is dat fietsers denken door rood te kunnen rijden omdat het verkeerslicht op het naastgelegen zebrapad voor de eerste helft van de oversteek op groen staat. Wat de fietsers hierbij echter vergeten is dat ze vervolgens op de middenberm in botsing kunnen komen met een afslaande tram. Trams en voetgangers krijgen vaak tegelijkertijd groen. Zodra de tram en de voetgangers elkaar op de middenberm tegenkomen, is er nog voldoende opstelruimte voor de voetgangers om even te wachten en de tram veilig te laten passeren. Voor de fietsers ontbreekt die opstelruimte (zeker als er meerdere fietsers door rood gereden zijn) waardoor zij kans lopen aangereden te worden door de tram.

Ook het tegen de rijrichting in door rood fietsen of dwars over het kruispunt door rood fietsen gebeurt veel. Vooral door fietsers die haast hebben en denken de verkeerslichtenregeling van het kruispunt inmiddels wel te kennen. Ook dit gaat regelmatig mis. Bijvoorbeeld omdat een automobilist onverwachts keert of met hoge snelheid nog door het oranje licht rijdt.

Wees dus gewaarschuwd en stop voor rood!