beter afstellen

de gemeente moet de lichten beter afstellen!
Dat is een veel gehoorde opmerking. Helaas valt hier in de meeste gevallen weinig winst meer mee te behalen. De gemeente probeert de fietsers zo vaak mogelijk groen licht te geven. Bijvoorbeeld door ze mee te laten liften met andere verkeersstromen op het kruispunt. Ook probeert de gemeente de fietser waar dit mogelijk is meteen bij aankomst groen licht te geven als er geen ander verkeer aankomt. Dit gebeurt door het aanbrengen van detectielussen in het fietspad.

Kan de wachttijd dan niet korter?
Ook dit is een vraag die regelmatig gesteld wordt. In de meeste gevallen kan de wachttijd echter niet verkort worden. In steden als Rotterdam zijn de kruispunten druk en krijgt het openbaar vervoer (bussen, trams) prioriteit in de verkeersafwikkeling. Dit leidt er op drukke kruispunten toe dat de automobilisten, fietsers en voetgangers langer moeten wachten als er bijvoorbeeld twee of drie trams vlak achter elkaar aankomen.

Een tip voor verbetering?
Mail ons als je denkt dat er toch iets te verbeteren valt aan de verkeerslichtenafstelling op een bepaald kruispunt: info@stopvoorrood.nl

DSC_0295-klein